Gedragsregels van de Bond van Duitse postzegelveilinghouders e.V.

De veilingbedrijven van de Bond van Duitse postzegelveilinghouders e.V. (BDB) verbinden zich om: De leden van de BDB aanvaarden deze gedragsregels als bindend. Duurzame zware overtredingen van afzonderlijke bepalingen gelden als inbreuken op een besluit van de Bond in de zin van 7 nummer 2 van de statuten en kunnen een uitsluiting van de Bond ten gevolge hebben.