Bond van Duitse postzegelveilinghouders

De Bond van Duitse postzegelveilinghouders (BDB) is een vereniging van ca. 30 belangrijk veilingbedrijven in Duitsland, die door de Bond in het openbaar, in de media en op het gebied van het economisch beleid worden vertegenwoordigd. De leden van de BDB combineren hun deskundigheid met de hoge standaards van de veilingbranche, die door een gedragscode bindend zijn geregeld.

Klassieke zaalveiling Klassieke zaalveilingen met al hun voordelen, zoals de krachtens wettelijke richtlijnen geregelde transparantie, vormen de bedrijfspolitieke basis van de lidbedrijven van de Bond van Duitse postzegelveilinghouders. Bovendien wordt consequent gebruik gemaakt van de voordelen van de moderne communicatiemedia. Zo presenteert de meerderheid van de veilingbedrijven hun informatieve en hoogwaardige catalogi ook op het internet, waardoor een wereldwijde kring van kopers kan worden bereikt.

Pagina van een veilingcatalogus De deskundige bewerking in combinatie met juridische zekerheid maken van de veilinghouders van de Bond van Duitse postzegelveilinghouders het adres bij uitstek, als het om de verkoop of koop van postzegels gaat. Hierbij wordt zowel aan grote als aan kleine objecten in gelijke mate aandacht besteed.