menu

Veilingkalender

2021

Maart

11. Maart 2021  — 13. Maart 2021

Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.

53113 Bonn
Joachimstr. 7

Fon: 0228 – 26 31 30
Fax: 0228 – 21 33 81
e-mail
Website

16. Maart 2021  — 20. Maart 2021

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG

40210 Düsseldorf
Immermannstr. 51

Fon: 0211 – 550 440
Fax: 0211 – 550 44 11
e-mail
Website

17. Maart 2021  — 18. Maart 2021

Rauhut & Kruschel - Briefmarkenauktionshaus GmbH

45470 Mülheim / Ruhr
Werdener Weg 44

Fon: 0208 – 3 30 98
Fax: 0208 – 38 35 52
e-mail
Website

29. Maart 2021

Nordphila e.K.

24214 Lindhöft
Eichenweg 2

Fon: 04346 – 366 900
Fax: 04346 – 366 9011
e-mail
Website

April

21. April 2021  — 22. April 2021

Dresdner Briefmarken-Auktion

01127 Dresden
Oschatzer Str. 32

Fon: 0351 – 8 48 93 67
Fax: 0351 – 8 48 87 88
e-mail
Website

30. April 2021

Rauhut & Kruschel - Briefmarkenauktionshaus GmbH

45470 Mülheim / Ruhr
Werdener Weg 44

Fon: 0208 – 3 30 98
Fax: 0208 – 38 35 52
e-mail
Website

Mei

4. Mei 2021  — 7. Mei 2021

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG

40210 Düsseldorf
Immermannstr. 51

Fon: 0211 – 550 440
Fax: 0211 – 550 44 11
e-mail
Website

26. Mei 2021  — 29. Mei 2021

Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.

53113 Bonn
Joachimstr. 7

Fon: 0228 – 26 31 30
Fax: 0228 – 21 33 81
e-mail
Website

31. Mei 2021

Nordphila e.K.

24214 Lindhöft
Eichenweg 2

Fon: 04346 – 366 900
Fax: 04346 – 366 9011
e-mail
Website

Juni

5. Juni 2021

Stade Auktionen e.K.

79639 Grenzach-Wyhlen
Markgrafenstr. 5

Fon: 07624 – 9895870
Fax: 07624 – 9895879
e-mail
Website

24. Juni 2021  — 26. Juni 2021

AIX-Phila Briefmarken GmbH

52062 Aachen
Lothringerstraße 13

Fon: 0241 – 3 39 95
Fax: 0241 – 3 39 97
e-mail
Website

26. Juni 2021

Rauhut & Kruschel - Briefmarkenauktionshaus GmbH

45470 Mülheim / Ruhr
Werdener Weg 44

Fon: 0208 – 3 30 98
Fax: 0208 – 38 35 52
e-mail
Website

29. Juni 2021  — 3. Juli 2021

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG

40210 Düsseldorf
Immermannstr. 51

Fon: 0211 – 550 440
Fax: 0211 – 550 44 11
e-mail
Website

Juli

23. Juli 2021  — 24. Juli 2021

Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.

53113 Bonn
Joachimstr. 7

Fon: 0228 – 26 31 30
Fax: 0228 – 21 33 81
e-mail
Website

Augustus

7. Augustus 2021

Rauhut & Kruschel - Briefmarkenauktionshaus GmbH

45470 Mülheim / Ruhr
Werdener Weg 44

Fon: 0208 – 3 30 98
Fax: 0208 – 38 35 52
e-mail
Website

September

7. September 2021  — 10. September 2021

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG

40210 Düsseldorf
Immermannstr. 51

Fon: 0211 – 550 440
Fax: 0211 – 550 44 11
e-mail
Website

8. September 2021  — 9. September 2021

Dresdner Briefmarken-Auktion

01127 Dresden
Oschatzer Str. 32

Fon: 0351 – 8 48 93 67
Fax: 0351 – 8 48 87 88
e-mail
Website

9. September 2021  — 11. September 2021

Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.

53113 Bonn
Joachimstr. 7

Fon: 0228 – 26 31 30
Fax: 0228 – 21 33 81
e-mail
Website

17. September 2021  — 18. September 2021

Rauhut & Kruschel - Briefmarkenauktionshaus GmbH

45470 Mülheim / Ruhr
Werdener Weg 44

Fon: 0208 – 3 30 98
Fax: 0208 – 38 35 52
e-mail
Website

Oktober

2. Oktober 2021

Stade Auktionen e.K.

79639 Grenzach-Wyhlen
Markgrafenstr. 5

Fon: 07624 – 9895870
Fax: 07624 – 9895879
e-mail
Website

6. Oktober 2021  — 9. Oktober 2021

AIX-Phila Briefmarken GmbH

52062 Aachen
Lothringerstraße 13

Fon: 0241 – 3 39 95
Fax: 0241 – 3 39 97
e-mail
Website

November

9. November 2021  — 13. November 2021

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG

40210 Düsseldorf
Immermannstr. 51

Fon: 0211 – 550 440
Fax: 0211 – 550 44 11
e-mail
Website

13. November 2021

Rauhut & Kruschel - Briefmarkenauktionshaus GmbH

45470 Mülheim / Ruhr
Werdener Weg 44

Fon: 0208 – 3 30 98
Fax: 0208 – 38 35 52
e-mail
Website

24. November 2021  — 27. November 2021

Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.

53113 Bonn
Joachimstr. 7

Fon: 0228 – 26 31 30
Fax: 0228 – 21 33 81
e-mail
Website

2022

Januari

14. Januari 2022  — 15. Januari 2022

Briefmarken-Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e.K.

53113 Bonn
Joachimstr. 7

Fon: 0228 – 26 31 30
Fax: 0228 – 21 33 81
e-mail
Website